Kancelaria Radcy Prawnego

Ultimo

Grzegorz Neumann
O mnie

Karierę prawniczą zainicjowałem w 1988 roku w Sądzie Wojewódzkim w Szczecinie, gdzie odbyłem aplikację sądową a następnie rozpocząłem samodzielną pracę orzekając na stanowisku asesora, a następnie sędziego Sądu Rejonowego Sądu Gospodarczego w Szczecinie.
W 1995 roku, po złożeniu rezygnacji ze stanowiska sędziowskiego uzyskałem wpis na listę radców prawnych OIRP w Szczecinie i rozpocząłem pracę we własnej kancelarii, mając na celu prawną obsługę przedsiębiorców i specjalizując się w zagadnieniach szeroko rozumianego obrotu gospodarczego.
Przez lata, na zasadach stałej współpracy moja kancelaria obsługiwała i obsługuje szereg dużych podmiotów gospodarczych takich, jak:

a także współpracuje z szeregiem innych, mniejszych przedsiębiorców zarówno przy rozwiązywaniu bieżących problemów prawnych o charakterze incydentalnym, czy na zasadzie stałej obsługi.

W profilu mojej kancelarii znajduje się obsługa likwidatorów i syndyków w ramach procesów likwidacyjnych i upadłościowych przedsiębiorców.

Od wielu lat świadczę także pomoc prawną dla Archidiecezji Szczecińsko Kamieńskiej i należących do niej Parafii.

Przez lata mojej pracy pomogłem uzyskać praktykę i umiejętności zawodowe szeregowi praktykantów i aplikantów, obecnie samodzielnie wykonujących zawód zarówno sędziów sądów powszechnych, jak radców prawnych czy adwokatów.

Od 2012 pełnię funkcję arbitra w Sądzie Arbitrażowym Pomorza Zachodniego w Szczecinie.

Pełniłem funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Funduszu Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina spółki z o.o. w Szczecinie, obecnie zaś pełnię funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego spółki z o.o. w Szczecinie.

Oferta

Poprzez nabytą, wieloletnia praktykę i doświadczenie zawodowe podejmuję się rozwiązywania problemów moich Klientów na różnych rożnych płaszczyznach stosowania prawa, w tym w następujących dziedzinach:

Współpraca z Kancelarią możliwa jest na zasadach zlecenia sprawy incydentalnej lub realizowana jest w ramach stałej obsługi, w ramach której Klient zleca prowadzenie generalnej obsługi prawnej w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. Podstawowe zasady współpracy z kancelarią określane są w Ogólnych Warunkach Umów.

Wynagrodzenie
Wynagrodzenie w formie ryczałtowej: Rozliczenie według stawki godzinowej: Rozliczenie według stawki przewidzianej w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. W ramach negocjacji można ustalić inne zasady wynagrodzenia: Zasada zwrotu wydatków:
Kontakt
al. Wojska Polskiego 22/4
70-471 Szczecin

tel: 091 48 82 128
fax: 091 48 82 136


e-mail: grzegorz.neumann [at] ultimo.szczecin.pl
Grzegorz Neumann - Radca Prawny Szczecin